Drukuj

Art. 71 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 71.

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.
Artykuł 1 ...69 70 71 72 73 ...243

Przejdź do artykułu