Drukuj

Art. 72 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 72.

  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

  2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.
     
  3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.
     
  4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.
     
Artykuł 1 ...70 71 72 73 74 ...243

Przejdź do artykułu