Drukuj

Art. 78 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.
Artykuł 1 ...76 77 78 79 80 ...243

Przejdź do artykułu