Drukuj

Art. 80 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
Artykuł 1 ...78 79 80 81 82 ...243

Przejdź do artykułu