Drukuj

Art. 85 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 85.

  1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

  2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
     
  3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.
     
Artykuł 1 ...83 84 85 86 87 ...243

Przejdź do artykułu