Drukuj

Art. 86 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.
Artykuł 1 ...84 85 86 87 88 ...243

Przejdź do artykułu