Drukuj

Art. 42 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 42.

 1. Grzyby świeże dopuszcza się do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby, jeżeli:
   
  1. są jednego gatunku, z wyjątkiem grzybów, które mogą być użyte do produkcji środków spożywczych;
    
  2. nie są rozdrobnione, z wyjątkiem podzielonych jeden raz wzdłuż osi ich trzonów, a także nie mogą to być wyłącznie trzony lub trzony oddzielone od kapeluszy w ilości przekraczającej liczbę kapeluszy;
    
  3. nie wykazują zapleśnienia;
    
  4. nie występują w nich żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek, a ilość grzybów zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5% masy całkowitej grzybów;
    
  5. zawartość substancji zanieczyszczających organicznych, w szczególności ściółki, mchu, igliwia, nie przekracza 0,3% masy całkowitej grzybów;
    
  6. zawartość substancji zanieczyszczających mineralnych nie przekracza 1% masy całkowitej grzybów.
    
 2. (uchylony).
   
 3. Grzyby suszone dopuszcza się do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby, jeżeli:
   
  1. są jednego gatunku, w postaci całych owocników, kapeluszy lub krajanki;
    
  2. zaczerwienie pierwotne nie przekracza 5% masy całkowitej grzybów;
    
  3. nie wykazują zapleśnienia oraz obecności szkodników;
    
  4. zawilgocenie nie przekracza 12% masy całkowitej grzybów.

 4. Dopuszczenie do obrotu grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem na grzyby świeże, wydanym przez klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę, według wzoru określonego na podstawie art. 44 pkt 3.
   
 5. Dopuszczenie do obrotu grzybów suszonych pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem na grzyby suszone, wydanym przez grzyboznawcę, według wzoru określonego na podstawie art. 44 pkt 3.
Artykuł 1 ...40 41 42 43 44 ...128

Przejdź do artykułu