Drukuj

Art. 43 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 43.

 1. Uprawnienia klasyfikatora grzybów może uzyskać osoba, która:
   
  1. jest pełnoletnia;
    
  2. ukończyła:
    
   1. co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz
     
   2. kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów;
     
  3. zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
    
 2. Uprawnienia grzyboznawcy może uzyskać osoba, która:
   
  1. jest pełnoletnia;
    
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
    
  3. ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców;
    
  4. zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego działającego z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego.
    
 3. Organem właściwym w sprawach nadawania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, potwierdzonych świadectwami, oraz pozbawiania tych uprawnień jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 44.
Artykuł 1 ...41 42 43 44 45 ...128

Przejdź do artykułu