Drukuj

Art. 9 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 9.

W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa CBA lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, Prezes Rady Ministrów może powierzyć pełnienie obowiązków Szefa, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, jego zastępcy lub innej osobie, która spełnia warunki określone w art. 7.

Artykuł 1 ...7 8 9 10 11 ...216

Przejdź do artykułu