Drukuj

Art. 102h O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 102h.

Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz art. 99.

Artykuł 1 ...102f 102g 102h 103 104 ...216

Przejdź do artykułu