Drukuj

Art. 108 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 108.

Przewinienie dyscyplinarne jest zawinione wtedy, gdy funkcjonariusz:

  1. ma zamiar jego popełnienia, to jest chce je popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi;

  2. nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość taką przewidywał albo mógł i powinien przewidzieć.

Artykuł 1 ...106 107 108 109 110 ...216

Przejdź do artykułu