Drukuj

Art. 3 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 3.

Organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz instytucje państwowe są obowiązane, w zakresie swojego działania, do współpracy z CBA, a w szczególności udzielania pomocy w realizacji zadań CBA.
Artykuł 1 2 3 4 5 ...216

Przejdź do artykułu