Drukuj

Art. 5 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 5.

  1. CBA kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „Szefem CBA”.

  2. Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej.

    2a. Działalność Szefa CBA podlega kontroli Sejmu.
     
  3. Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego członek Rady Ministrów koordynuje działalność CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
     
Artykuł 1 ...3 4 5 6 7 ...216

Przejdź do artykułu