Drukuj

Art. 49 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 49.

1. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy CBA ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. (uchylony).
Artykuł 1 ...47 48 49 50 51 ...216

Przejdź do artykułu