Drukuj

Art. 55 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 55.

1. Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określany wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rozkład czasu służby, z uwzględnieniem czasu na wypoczynek oraz przypadków przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy, uzasadnionych potrzebą zapewnienia niezakłóconego toku służby.
Artykuł 1 ...54 54a 55 56 57 ...216

Przejdź do artykułu