Drukuj

Art. 71 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 71.

  1. Funkcjonariusz jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonej przysięgi.

  2. Funkcjonariusz jest obowiązany odmówić wykonania polecenia przełożonego, jeżeli wykonanie polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
     
  3. O odmowie wykonania polecenia, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusz informuje Szefa CBA, z pominięciem drogi służbowej.
     
Artykuł 1 ...69 70 71 72 73 ...216

Przejdź do artykułu