Drukuj

Art. 54a O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 54a.

W sprawach wynikających ze stosunku służbowego Szefa CBA jest właściwy Prezes Rady Ministrów lub upoważniony przez niego minister powołany w celu koordynowania działalności służb specjalnych. Upoważnienie nie może obejmować spraw, o których mowa w art. 6.

Artykuł 1 ...53 54 54a 55 56 ...216

Przejdź do artykułu