Drukuj

Art. 59 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 59.

1. Funkcjonariusz z urzędu lub na własną prośbę może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.

2. Szef CBA w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć okres delegowania, o którym mowa w ust. 1, do 12 miesięcy.
Artykuł 1 ...57 58 59 60 61 ...216

Przejdź do artykułu