Drukuj

Art. 67 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 67.

Zwolnienie funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba że funkcjonariusz zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby.

Artykuł 1 ...65 66 67 68 69 ...216

Przejdź do artykułu