Drukuj

Art. 69 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 69.

  1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby.

  2. Funkcjonariusz może żądać sprostowania świadectwa służby w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
     
  3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dane, które należy podać w świadectwie służby, a także tryb wydawania i sprostowania świadectwa służby oraz formularz świadectwa służby, uwzględniając właściwość przełożonych w tych sprawach oraz specyfikę służby.
     
Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...216

Przejdź do artykułu