Drukuj

Art. 70 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 70.

1. W CBA mogą być zatrudniani pracownicy.

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 72.

Artykuł 1 ...68 69 70 71 72 ...216

Przejdź do artykułu