Drukuj

Art. 92 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 92.

1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:

 1. należności za podróże służbowe i świadczenia przysługujące z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości;
   
 2. świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;
   
 3. (uchylony);
   
 4. (uchylony).

2. W przypadku śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują:

 1. zasiłek pogrzebowy;
   
 2. odprawa pośmiertna.
   
Artykuł 1 ...90 91 92 93 93a ...216

Przejdź do artykułu