Drukuj

Art. 93b O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 93b.

  1. Funkcjonariuszowi można przyznać nagrodę uznaniową za uzyskiwanie znaczących wyników w służbie, wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także w razie dokonania czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza.

  2. Wysokość nagrody uznaniowej powinna być adekwatna do warunków, uzasadniających jej przyznanie.
     
  3. Nagrodę uznaniową przyznaje Szef CBA.
     
Artykuł 1 ...93 93a 93b 93c 93d ...216

Przejdź do artykułu