Drukuj

Art. 93c O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 93c.

  1. Funkcjonariuszowi, w przypadku zdarzenia losowego, powodującego pogorszenie sytuacji materialnej jego i jego rodziny, można przyznać zapomogę. Przy określaniu wysokości zapomogi uwzględnia się wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną.

  2. W związku ze śmiercią funkcjonariusza zapomogę można przyznać również członkom jego rodziny uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej.
     
  3. Zapomogę przyznaje Szef CBA.
     
Artykuł 1 ...93a 93b 93c 93d 94 ...216

Przejdź do artykułu