Drukuj

Art. 2 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 2.

1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Artykuł 1 2 2a 3 ...26

Przejdź do artykułu