Drukuj

Art. 2a O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 2a.

1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.

Artykuł 1 2 2a 3 4 ...26

Przejdź do artykułu