Drukuj

Art. 3 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 3.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
     
  2. wglądu do dokumentów urzędowych;
     
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
     
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Artykuł 1 2 2a 3 4 5 ...26

Przejdź do artykułu