Drukuj

Art. 23 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 23.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Artykuł 1 ...21 22 23 23a 23b ...26

Przejdź do artykułu