Drukuj

Art. 34h O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 34h.

 Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o realizacji planu, o którym mowa w art. 34f.
Artykuł 1 ...34f 34g 34h 35 36 ...53

Przejdź do artykułu