Drukuj

Art. 34f O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 34f.

 . Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
Artykuł 1 ...34d 34e 34f 34g 34h ...53

Przejdź do artykułu