Drukuj

Art. 37 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 37.

Posiedzenia Rady są zwoływane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Rady.
Artykuł 1 ...35 36 37 38 39 ...53

Przejdź do artykułu