Drukuj

Art. 38 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 38.

Rada może:
 

  1. powoływać ekspertów;
     
  2. zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
     
  3. zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań.
Artykuł 1 ...36 37 38 39 40 ...53

Przejdź do artykułu