Drukuj

Art. 40a O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 40a.

Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, na koniec kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.
Artykuł 1 ...39 40 40a 41 41a ...53

Przejdź do artykułu