Drukuj

Art. 41 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 41.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Artykuł 1 ...40 40a 41 41a 41b ...53

Przejdź do artykułu