Drukuj

Art. 41c O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 41c.

1. Rada Wojewódzka obraduje na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady Wojewódzkiej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Wojewódzkiej.
Artykuł 1 ...41a 41b 41c 41d 41e ...53

Przejdź do artykułu