Drukuj

Art. 41e O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 41e.

  1. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

  2. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy.
     
  3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata.
Artykuł 1 ...41c 41d 41e 41f 41g ...53

Przejdź do artykułu