Drukuj

Art. 41h O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 41h.

Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań.
Artykuł 1 ...41f 41g 41h 41i 42 ...53

Przejdź do artykułu