Drukuj

Art. 41f O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 41f.

Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:
 

  1. przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;
     
  2. przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy;
     
  3. przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.
Artykuł 1 ...41d 41e 41f 41g 41h ...53

Przejdź do artykułu