Drukuj

O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow

Pobierz za darmo Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (.doc)

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. Treść


O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow


Inne

O ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej O świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla O nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” O ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych O wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego