Drukuj

Art. 116 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 116.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997) użyte w art. 44 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
Artykuł 1 ...114 115 116 117 118 ...176

Przejdź do artykułu