Drukuj

Art. 118 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 118.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) użyte w art. 60 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami

„Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
Artykuł 1 ...116 117 118 119 120 ...176

Przejdź do artykułu