Drukuj

Art. 127 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 127.

 W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 175a uchyla się § 2;
     
  2. w art. 175c w § 1 uchyla się zdanie drugie.
Artykuł 1 ...125 126 127 128 129 ...176

Przejdź do artykułu