Drukuj

Art. 130 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 130.

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110) użyte w art. 47 w ust. 1 w pkt 11 i w art. 52 w pkt 8, w różnym przypadku, wyrazy

„Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
Artykuł 1 ...128 129 130 131 132 ...176

Przejdź do artykułu