Drukuj

Art. 148 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 148.

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122, 138 i 650) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Raport oraz dane, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...146 147 148 149 150 ...176

Przejdź do artykułu