Drukuj

Art. 146 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 146.

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999) w art. 35 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;”.
Artykuł 1 ...144 145 146 147 148 ...176

Przejdź do artykułu