Drukuj

Art. 147 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 147.

W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505) w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1–7 jest poufne i odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...145 146 147 148 149 ...176

Przejdź do artykułu