Drukuj

Art. 160 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 160.

1. Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu.

  1. Postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie ustawy uchylanej w art. 175, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).
     
  2. Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.
     
  3. Postępowania prowadzone na podstawie rozdziału 6 ustawy uchylanej w art. 175 umarza się. Decyzji o umorzeniu postępowania nie wydaje się.
     
Artykuł 1 ...158 159 160 161 162 ...176

Przejdź do artykułu