Drukuj

Art. 159 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 159.

1. Do kontroli wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 175 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Upoważnienia oraz legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu zakończenia kontroli, o których mowa w ust. 1.
Artykuł 1 ...157 158 159 160 161 ...176

Przejdź do artykułu