Drukuj

Art. 161 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 161.

Podmiot, do którego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o którym mowa w art. 19a ustawy uchylanej w art. 175, jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu odpowiedź na wystąpienie lub wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Artykuł 1 ...159 160 161 162 163 ...176

Przejdź do artykułu