Drukuj

Art. 47 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 47.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu, mając na względzie potrzebę zapewnienia możliwości identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli oraz wykonywania innych czynności służbowych.
Artykuł 1 ...45 46 47 48 49 ...176

Przejdź do artykułu